TOXICOMANIE 2.0
Make Me Free
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.


Toxicomanie - II.
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.PUNK - I.
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.


PUNK - II.
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.

Spewing Mickey
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.BAT
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.

Psilocybin Revolution
150 x 200 cm, mixed technic on paper, 2014.

Donna Summer
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.
Sugar Shop
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.