TOXICOMANIE 2.0


Make Me Free
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.Toxicomanie - II.
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.

PUNK - II.
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.PUNK - I.
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.


 Not E. T.
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.
Spewing Mickey
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.


BAT
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.

Psilocybin Revolution
150 x 200 cm, mixed technic on paper, 2014.

Donna Summer
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.

Sugar Shop
70 x 100 cm, mixed technic on paper, 2014.


Future - No Future
30 x 40 cm, mixed technic on paper, 2014.